Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om muligheten for å gi pasienter med Scheies sykdom adekvat behandling

Datert: 12.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Scheies syndrom er en sjelden sykdom, men svært alvorlig for de få som rammes. Det har nå kommet en ny behandlingsmetode, ERT, som gjør at noen pasienter får behandling. På grunn av manglende finansiering, er det ulik praksis på om det gis behandling eller ikke.

Hvordan ser statsråden på muligheten for å gi denne gruppen adekvat behandling?


Les hele debatten