Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til arbeids- og sosialministeren

Om å stanse butikker som selger alkohol til mindreårige, og sikre effektiv kontroll

Datert: 12.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Ungdomsorganisasjonen Juvente har gjennomført kontroller som har avdekket at mindreårige lett får kjøpt alkoholvarer i mange butikker, ja opp imot halvparten av butikkene solgte alkohol ulovlig. Øl er ungdommens viktigste ruskilde. Ungdommens rusforbruk øker. Mye av kriminaliteten begås i alkoholrus.

Hva vil Regjeringen gjøre for å stanse butikker som selger alkohol til mindreårige, og hvordan sikre en effektiv kontroll?


Les hele debatten