Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at luftfartsfag etableres ved Universitetet i Tromsø

Datert: 13.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Universitetet i Tromsø har søkt Utdannings- og forskningsdepartementet om finansiering til opprettelse av et bachelorprogram i luftfartsfag. Stortinget ba Regjeringen i statsbudsjettet for 2004 om å sørge for oppfølging i forhold til opprettelsen av dette studiet. Bachelorprogrammet har bred støtte i luftfartsbransjen.

På bakgrunn av at utdannelsen ikke er kommet med i årets forslag til statsbudsjett, hva vil statsråden gjøre for å sikre at utdannelsen etableres ved Universitetet i Tromsø?


Les hele debatten