Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hva som er gjort for å redusere plagen med uro i læringsarbeidet

Datert: 05.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I september 2002 var amerikanske Lorraine Monroe på besøk i Norge med klart budskap om at disiplin hindrer vold i skolen. Hun har lykkes i å lage gode skoler av bråkeskoler. Den gang uttalte utdanningsministeren at hun ville utarbeide et veiledende skolereglement for å gi lærerne råd om hvordan elevenes skolehverdag bør legges opp. "Disiplin og læringsutbytte henger nøye sammen", sa statsråden. Norske elever er blant de som plages mest av uro i læringsarbeidet.

Hva har statsråden gjort for å redusere denne plagen?


Les hele debatten