Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om å gi dispensasjon fra regelverk om kunst/utsmykning i forbindelse med bygging av dokumentasjons- og formidlingssenteret for romanifolkets kultur og historie ved Glomdalsmuseet

Datert: 13.10.2004
Fremsatt av: Johnny Hult (FrP)
Besvart: 20.10.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med bygging av dokumentasjons- og formidlingssenteret for romanifolkets kultur og historie ved Glomdalsmuseet i Elverum, skal det kjøpes inn kunst/utsmykking i henhold til statens regelverk.

Synes ikke statsråden man i dette spesielle prosjektet kunne gi dispensasjon fra regelen, slik at midlene heller ble brukt til innkjøp til utstillingen for og med de som utstillingen skal representere, for dermed å kunne vise deres historie på et enda videre område?


Les hele debatten