Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om statsrådens plan for å gi alle elever i videregående skole fritt skolevalg over hele landet

Datert: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et politisk flertall i Hordaland fylkeskommune har sikret at Hordaland, som nok et fylke, gir elever i videregående skole fritt skolevalg innenfor fylkesgrensen. En rekke fylker har slik valgfrihet, men begrenset av forvaltningsmessig grense. Samtidig er fylkeskommunenes økonomi presset og tilbudet reduseres. Regjeringen har i St.meld. nr. 30 (2003-2004) sagt at man "vurderer å fremme lovforslag om friere skolevalg".

Hva er statsrådens plan for å gi alle elever i videregående skole fritt skolevalg over hele landet?


Les hele debatten