Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Datert: 14.10.2004
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Statsråden uttaler til Dagens Næringsliv 11. oktober at andre departement enn Olje- og energidepartementet må ta ansvar for situasjonen i Mo i Rana, etter at kraftkontraktene for industrien på stedet utgår i 2005. I statsbudsjettet for 2005 avviser Regjeringen at det er mulig å innføre en ny generasjon kraftkontrakter for norsk industri. Bare i Mo i Rana står 2 000 industriarbeidsplasser i fare.

Hva kan den kraftforedlende industrien vente seg av initiativ fra Regjeringen fremover?


Les hele debatten