Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva private sykehus kan forvente av muligheter og oppdrag fra de regionale helseforetakene, og hva statsråden vil foreta seg for at ikke ordningen med fritt sykehusvalg kommer i vanry

Datert: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det kommer nå innspill fra en rekke private aktører innen helsevesenet som kan tyde på at det hersker full forvirring og frustrasjon angående hva en kan forvente av muligheter og oppdrag fra de regionale helseforetakene for neste år. Som et eksempel kan nevnes at Helse Midt-Norge har innført et kvotesystem overfor de private sykehusene som gjør at Medi 3 i Ålesund får operere et mye mindre antall pasienter neste år.

Hva vil statsråden foreta seg slik at ikke ordningen med fritt sykehusvalg kommer i vanry?


Les hele debatten