Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke ambisjoner Regjeringa har for Ski sykehus

Datert: 14.10.2004
Besvart: 20.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Ski sykehus i Akershus har tradisjonelt fungert som et utmerket lokalsykehus for folk i Follo. Innbyggerne har vært meget tilfredse, og sykehuset har hatt god økonomisk kontroll. Helse Øst gjør for tiden disposisjoner som viser at de i praksis er i ferd med å demontere sykehuset. Dette er provoserende for folk i Follo, som har hatt forventninger om et forsterket tilbud gjennom nytt sykehus i Follo. Helse Øst viser ingen vilje til å klargjøre sine planer for sykehuset.

Hvilke ambisjoner har Regjeringa for Ski sykehus?


Les hele debatten