Spørretimespørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Om å sørge for økte midler til politiet i lokalsamfunn med økt folketall i turistsesongen

Datert: 19.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Enkelte lokalsamfunn har særskilte utfordringer knyttet til økt folketall i turistsesongen. Dette gjelder f.eks. Gol og Hemsedal som i vinterhalvåret besøkes av tusenvis av skiturister. I budsjettinnstillingen for 2004 uttalte en samlet justiskomité at befolkningssvingninger som nevnt skal hensyntas i de årlige tildelingene til politidistriktene. Underforstått skal økte midler automatisk tildeles politiet i de respektive lokalsamfunn.

Hvordan vil statsråden sikre at dette klart framgår av tildelingen?


Les hele debatten