Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om hva som gjøres for å forhindre diskriminering på bakgrunn av seksuell legning, med henvisning til at et prosjekt i regi av Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring ikke er videreført

Datert: 20.10.2004
Fremsatt av: Marit Nybakk (A)
Besvart: 27.10.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I forbindelse med stortingsmeldingen om homofiles og lesbiskes levevilkår i Norge, ble det bevilget midler til et antidiskrimineringsprosjekt i regi av Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring. Prosjektet har positive resultater og erfaringer. Departementet har ikke videreført prosjektet, blant annet med henvisning til felles ombud for diskriminering.

Hva gjør statsråden for å følge opp vedtakene fra stortingsmeldingen, for å forhindre diskriminering på bakgrunn av seksuell legning?


Les hele debatten