Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om konsesjon vil bli gitt for etablering av en sivil lufthavn på Rygge, og når konsesjonsbetingelsene kan foreligge

Datert: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Søknadsbehandlingen om konsesjon for etablering av en sivil lufthavn på Rygge flystasjon trekker i langdrag. Rygge Sivile Lufthavn har arbeidet med saken i fem år og venter sammen med Forsvaret som er konsesjonssøker på at behandlingen skal bli klar.

Vil konsesjon bli gitt og hvis svaret er ja, når kan konsesjonsbetingelsene foreligge?


Les hele debatten