Spørretimespørsmål fra Johnny Hult (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er riktig at uttak av rovdyr som gjør skade, skal foregå som dugnad, med henvising til at Elverum kommunes rovviltjaktlag har et udekket krav

Datert: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Johnny Hult (FrP)

Spørsmål

Johnny Hult (FrP): St.meld. nr. 15 (2003-2004) legger opp til at kostnader som følge av statens rovviltforvaltning innen kjerneområdet, dekkes. Fylkesmennene har en skjønnspott til dette, men pengene skal ei brukes til lønnet arbeid. Elverum kommune fikk i år 10 000 kr, mens kommunens rovviltjaktlag så langt har et udekket krav på ca. 76 000 kr. Dette er ikke spesielt for Elverum kommune, men gjelder alle kommuner som er berørt av rovdyrproblematikk.

Mener statsråden det er riktig at uttak av rovdyr som gjør skade skal foregå som dugnad?


Les hele debatten