Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Om å sette i gang undersøkelser og kartlegging for å redusere overdosering og feilbruk av legemidler, som har blitt en viktig dødsårsak og trussel mot helse og livskvalitet

Datert: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Overdosering og feilbruk av legemidler har blitt en viktig dødsårsak og trussel mot helse og livskvalitet. I indremedisinske sykehusavdelinger dør om lag 1 000 personer hvert år av overdosering eller feilbruk av medisiner. Til sammenligning må det nevnes at 280 mennesker ble drept i trafikken i fjor.

Vil statsråden sette i gang undersøkelser og kartlegging for å redusere dette enorme tallet, og har denne høye dødsfrekvensen sammenheng med den storstilte reformiveren og rasjonaliseringen på sykehussektoren?


Les hele debatten