Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om å betra ferjesituasjonen på E39 mellom Mortavika og Arsvågen

Datert: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Ferjesituasjonen i Boknafjordsambandet på E39 mellom Mortavika og Arsvågen er svært viktig, ikkje minst for næringstrafikk. Når det nå står att stadig fleire bilar, fører dette m.a. til tap for næringslivet. Problemet med oversitting har auka sterkt dei siste åra.

Kva tiltak vil statsråden setja i gong for å betra situasjonen på dette viktige sambandet på kyststamvegen?


Les hele debatten