Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Om å sørge for å lage forskrift om at poengopptjening i folketrygden etter fylte 67 år kan holdes utenfor samordningen med tjenestepensjon

Datert: 21.10.2004
Besvart: 27.10.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Under behandlingen av Innst. O. nr. 59 (1998-99) ble det vedtatt endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, der det fremgikk at poengopptjening i folketrygden etter fylte 67 år kan holdes utenfor samordningen med tjenestepensjon. I bladet Pensjonisten nr. 5 for 2004 hevdes at forskriften, som er påkrevet, ennå ikke er laget av departementet.

Hvis dette er riktig, vil da statsråden omgående sørge for at forskrift blir laget slik at alle de pensjonistene dette gjelder får sin rettmessige ytelse?


Les hele debatten