Spørretimespørsmål fra Gunn Olsen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om ulovlig fiske etter hummer langs Skagerrakkysten i sommermånedene, og hvorvidt tiltak bør vurderes

Datert: 21.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Fra l. januar 2004 har ordningen med lokale fiskerioppsynsmenn falt bort, og oppsynet skal være overlatt Kystvakta/statlig fiskerioppsyn. Norges største tetthet på fritidsboliger finner vi langs Skagerakkysten. Det er hevet over tvil at det foregår et utstrakt ulovlig fiske etter hummer i sommermånedene, i den tiden hummeren er fredet. Fangsten foregår ved utstrakt bruk av garn, ved teinebruk og ruser, samt dykking.

Er ikke statsråden så bekymret for hummerbestanden langs Skagerakkysten at tiltak bør vurderes?


Les hele debatten