Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til moderniseringsministeren

Om å bidra til at Torshovet i Oslo blir omfattet av en plan for hvordan allemannsretten og vern av kulturhistoriske eiendommer best ivaretas ved avhending

Datert: 27.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Etter innstilling fra forsvarskomiteen vedtok Stortinget 17. juni i år å be Regjeringen utarbeide en plan for hvordan allemannsretten og/eller vern av kulturhistoriske eiendommer best ivaretas ved avhending.

Vil statsråden bidra til at Torshovet i Oslo blir omfattet av en slik plan?


Les hele debatten