Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at et brev til universiteter og høgskoler, som forskotterer en lov som ikke er vedtatt, blir trukket tilbake

Datert: 21.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har satt foreløpig avgivelsesfrist til 8. februar 2005 på Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høyskoler. Likevel har UFD i brev 8. oktober 2004 til universiteter og høyskoler informert om videre oppfølging av lovverket. Brevet forskotterer sluttresultatet og anbefaler institusjonene å starte tilpasning til en lov som ikke er vedtatt.

Vil statsråden sørge for at brevet omgående blir trukket tilbake, og at UFD avventer Stortingets behandling og endelig vedtak?


Les hele debatten