Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at de minste fjordbåtene skal få delta i krabbefisket

Datert: 19.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Det har vært stor enighet om at de fiskerne som er mest plaget av kongekrabbe som bifangst er de som i første rekke skal få delta i fangst av kongekrabbe. Spesielt har dette vært pekt på når det gjelder de mindre fartøyene som ikke kan komme utenom de mest belastede kongekrabbefeltene. Nå viser det seg at det nye regelverket totalt utelukker de minste fjordbåtene fra krabbefisket fra og med Porsanger og østover.

Hva vil statsråden gjøre for at fjordfiskerne i disse områdene skal få delta i krabbefisket?


Les hele debatten