Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at det er engasjert ekstern konsulent for kvalitetssikring av Jondalstunnelen til tross for at dette vil skje også senere i prosessen, og derved kan forsinke fremdriften for prosjektet

Datert: 28.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jondalstunnelen er et av få gjenværende større fylkesvegprosjekt. Det arbeides med å få statlig bidrag innenfor overgangsordning for slike prosjekt i 2005. Det foreligger ikke regler for kvalitetssikring av fylkesvegprosjekt. Regionvegkontor Vest har likevel engasjert ekstern konsulent for kvalitetssikring til tross for at dette vil skje også senere i prosessen, og at dette derved kan forsinke fremdriften for prosjektet.

Har departementet godkjent fremgangsmåten som her er valgt?


Les hele debatten