Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at Kreftregisterets leder ikke vil tilrå kraftlinje i luftstrekk gjennom bebyggelsen på Årum i Fredrikstad, og om dette innebærer at fagmyndighetene vil tilrå at høyspentlinjen legges i bakken

Datert: 28.10.2004
Besvart: 10.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): På Årum i Fredrikstad ønsker beboerne en kraftlinje lagt i bakken. På et møte med beboerne 18. oktober i år sa Kreftregisterets leder Frøydis Langmark, ifølge Fredrikstad Blad 19. oktober, at luftstrekk over dette boligområdet langt fra et optimalt i forhold til føre-var-prinsippet. Hun sa også at som kvinne, mor og bestemor mener hun ett krefttilfelle er ett for mye.

Innebærer dette at fagmyndigheten nå vil endre sin tilråding til departementet og tilrå at høyspennlinjen gjennom bebyggelsen på Årum legges i bakken?


Les hele debatten