Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til forsvarsministeren

Om å ta styringa og sikre at Hovemoen består

Datert: 02.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I forbindelse med omstillingen i Forsvarets logistikkorganisasjon, har det stadig vært skapt usikkerhet om framtida for FLOs lager, Hovemoen. Dette på tross av at her er den beste spisskompetansen på logistikk, markedets beste lagerteknologi og god effektivitet. Forsvarskomiteen understreket dette og slo fast at Hovemoen skulle opprettholdes, ved behandlingen av St.prp. nr. 42 (2003-2004). Nye utredninger skaper nå ny usikkerhet for de ansatte.

Vil statsråden nå ta styringa og sikre at Hovemoen består?


Les hele debatten