Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å hjelpe barn med medfødte stoffskiftelidelser som har falt ut av stønadsordningen for dekning av utgifter til næringsmidler

Datert: 02.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Dette året har det kommet nye regler for dekning av utgifter til næringsmidler. Dette har ført til at noen barn med medfødte stoffskiftelidelser har falt ut av stønadsordningen i folketrygdloven § 5-14. For noen koster spesialmat 40 000 kr mnd. Selv om dekningsgraden er 90 pst. blir 4 000 kr en stor belastning for dem det gjelder. Dette angår ikke mange barn, men uten spesialkosten vil noen dø, noen bli mentalt tilbakestående eller miste fysisk funksjonsevne, ifølge ekspertene.

Hva kan gjøres for å hjelpe disse barna?


Les hele debatten