Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om hvilke midler som vil bli gitt til rensing av Vansjø, og hvilke rensetiltak som vil bli prioritert

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Vansjø, som er drikkevannskilde for 60 000 mennesker, må renses snarest mulig sier Statens forurensningstilsyn i en rapport til miljøvernministeren. Tilsynet mener det trengs strakstiltak for 100 mill. kr for å redde vassdraget. Ved et besøk i Våler 1. november i år lovet statsråden mer midler til rensing av sjøen.

Hvilke midler vil bli gitt og hvilke rensetiltak vil bli prioritert?


Les hele debatten