Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å fagleg grunngje eit treårig forsøk med valfri skriftleg sidemålsopplæring i dei vidaregåande skulane i Oslo, i høve til målsetjinga om å vidareføre obligatorisk skriftleg sidemålsopplæring

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Utdanningsdirektoratet har godkjent søknad frå Oslo kommune om å få setje i gang eit frivillig treårig forsøk med valfri skriftleg sidemålsopplæring.

Korleis vil statsråden fagleg grunngje eit slikt omfattande forsøk, som omfattar halvparten av alle elevar i dei vidaregåande skulane i Oslo, i høve til målsetjinga om å vidareføre obligatorisk skriftleg sidemålsopplæring i skulen?


Les hele debatten