Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om behov for at det stilles krav om at trossamfunn som får statstilskudd, skal ha reviderte regnskap

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Godkjente trossamfunn får offentlig støtte basert på medlemstall og med et beløp pr. medlem som tilsvarer det Den norske kirke får. Samlet utgjør støtten over 100 mill. kr. Det stilles ikke krav om at en menighet har fått inndratt godkjenning fordi det var rot med økonomien.

Mener statsråden det er behov for at det stilles krav om at trossamfunn som får statstilskudd skal ha reviderte regnskap?


Les hele debatten