Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt norsk næringsliv skal måtte gjennomføre klimatiltak som har høyere kostnader enn de antatte kvotepriser, og hvor store ekstrakostnader næringslivet i så fall må kalkulere med

Datert: 03.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I Dagsavisen 2. november i år varsler statsråd Hareide en tøffere klimapolitikk i Norge. Ifølge avisen mener statsråden "det er et mål i seg selv at Norge oppfyller den internasjonale klimaavtalen med å kutte mest mulig på hjemmebane".

Mener statsråden at norsk næringsliv skal måtte gjennomføre klimatiltak som har høyere kostnader enn de antatte kvotepriser, og i så fall hvor store ekstrakostnader mener statsråden at næringslivet må belage seg på å kalkulere med i forhold til forpliktelsene som deres konkurrenter får?


Les hele debatten