Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til samferdselsministeren

Om å gjera noko med regelverket til Vegvesenet som ifølgje media hindrar bygdefolket å nytta delar av steinmassane som vert tippa i Åkrafjorden i samband med sprenginga av Rullestadtunnelen

Datert: 04.11.2004
Fremsatt av: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)
Besvart: 10.11.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): I samband med sprenginga av Rullestadtunnelen vert store steinmassar tippa i Åkrafjorden. Bygdefolket ønskjer å nytta deler av desse massane lokalt. Noko dei hevdar og vil vera billegare enn å dumpa steinmassane i fjorden. Ifølgje media er det regelverket til Vegvesenet som hindrar ei betre utnytting av desse steinresurssane.

Er statsråden nøgd med denne situasjonen, eller vil ho gjera noko?


Les hele debatten