Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at unge og psykisk syke barn står uten tilbud i Midt-Norge, og hva statsråden vil gjøre for å bedre situasjonen

Datert: 04.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): På Adresseavisens nettside 3. november 2004 omtales en SINTEF-rapport som viser at 3 500 unge og psykisk syke barn står uten tilbud i Midt-Norge. Fagdirektør for psykiatri Thoresen bekrefter at de ligger etter. I mange regioner er man godt på vei med dette arbeidet, men i Midt-Norge henger man etter. Sosial- og helsedirektoratet bekrefter at Midt-Norge har ligget etter siden opptrappingsplanen startet. Også bemanningen i regionen er dårlig slår SINTF-rapporten fast.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen?


Les hele debatten