Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om å hindre at helsepersonell blir presset til å utføre oppgaver de ikke er kvalifisert til

Datert: 04.11.2004
Besvart: 10.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Sykepleiestudenter, ufaglærte pleieassistenter og hjelpepleiere blir presset til å ta på seg oppgaver de ikke har kompetanse til å gjøre. Norsk Sykepleierforbund advarer og sier at dette kan ramme pasienter. Helsetilsynet svarer med at helsepersonell selv er ansvarlig for å ikke påta seg oppgaver de ikke er kvalifisert til for da kan de bli straffet om noe går galt.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at man under utdanning og som ufaglært blir presset til å utføre oppgaver man ikke er kvalifisert til?


Les hele debatten