Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvor langt Regjeringen er kommet med sin vurdering av driftstilskuddet til privatskoler

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Samarbeidsregjeringens politiske plattform heter det om privatskoler: "Samarbeidsregjeringen vil vurdere en økning av driftstilskuddet."

Hvor langt er Regjeringen kommet med sin vurdering?


Les hele debatten