Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt dagens regelverk er smidig nok til at det kan vedtas regionale bestemmelser for å redusere høstpløying ut fra resipientens tåleevne, og ut fra kulturlandskapshensyn

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Ved utarbeiding av Regionale miljøprogram for Haldenvassdraget har næringsorganisasjonene kommet med forslag om å innføre totalforbud mot høstpløying med visse unntak og betingelser. Dagens forskrift for produksjonstillegg i jordbruket oppfattes ikke å gi tilstrekkelig hjemmel for å kunne innføre et generelt forbud mot høstpløying.

Mener statsråden at dagens regelverk er smidig nok til å kunne vedta regionale bestemmelser for å redusere høstpløying ut fra resipientens tåleevne, og ut fra kulturlandskapshensyn?


Les hele debatten