Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 11.11.2004
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Klargjøring av eierhistorie er et viktig virkemiddel for å hindre ulovlig eller uetisk handel med verdifulle kunst- og kultursamlinger. Nasjonalbiblioteket har en database som gjør Schøyensamlingene tilgjengelige, uten at eierhistoriene er klargjorte. Dette er i strid med ICOMs retningslinjer.

Hva mener statsråden om dette, og hvordan vil statsråden sørge for at offentlige kulturinstitusjoner følger ICOMs retningslinjer slik at verdens kulturhistorie kan ivaretas på en etisk riktig måte?


Les hele debatten