Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om statsrådens syn på et nasjonalt Ibsen-Hamsun-senter i Grimstad, og hva slags statlig finansiering som kan være aktuelt til et slikt prosjekt

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Henrik Ibsen og spesielt Knut Hamsun har historisk sett en sterk tilknytning til Grimstad by. Grimstad kommune har derfor i lengre tid arbeidet med planer om et nasjonalt Ibsen/Hamsunsenter i byen. Det er imidlertid blitt skapt en viss forvirring om hva statsråden egentlig mener om disse planene.

Vil statsråden redegjøre for sitt syn på et nasjonalt Ibsen/Hamsunsenter i Grimstad og samtidig orientere om hva slags statlig finansiering og bistand som kan være aktuelt til et slikt prosjekt det her er snakk om?


Les hele debatten