Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å undersøke alle kommuner i forhold til både det psykiske og det fysiske læringsmiljøet, slik at Stortinget får en oversikt over hvordan opplæringsloven følges opp

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført en undersøkelse av forvaltningsrutinene i forhold til det psykososiale skolemiljøet, jf. opplæringslova § 9a-3. Undersøkelsen viser at 50 pst. av skolene mangler faglige og forvaltningsmessige prosedyrer.

Hvordan stiller statsråden seg til et pålegg til fylkesmennene om å undersøke alle kommuner i forhold til både det psykiske og fysiske læringsmiljøet, slik at Stortinget for oversikt over hvordan loven følges opp?


Les hele debatten