Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at nærings- og miljøverngrupper ifølge et oppslag roper et varsku mot Regjeringens verneiver, og om statsråden vil ta på alvor behovet for lokal næringsvirksomhet

Datert: 11.11.2004
Besvart: 17.11.2004 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Oppslag i Nationen 9. november viser at både nærings- og miljøverngrupper roper et varsku mot Regjeringens verneiver. Statsråden skriver i leserbrev at vern gir grunnlag for turisme. Lokalsamfunnene derimot påpeker at dette ikke skjer av seg selv. En berørt ordfører uttaler at "flere og flere forstår det urimelige i at staten verner over en lav sko uten å kompensere for den innskrenkede handlefriheten".

Vil statsråden fortsatt verne med uforminsket styrke, eller vil en ta på alvor behovet for lokal næringsvirksomhet?


Les hele debatten