Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorfor Regjeringen går imot vedtaket man for fire måneder siden var for, om at normalreglene i aksjeloven skal gjelde for utbytte i Statkraft

Datert: 13.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten