Muntlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om å iverksette tiltak etter Redd Barnas rapport om mindreårige asylsøkeres forhold på mottak i Norge

Datert: 13.10.2004
Besvart: 13.10.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV):


Les hele debatten