Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til justisministeren

Om å redusere saksbehandlingstiden i domstolene, f.eks. ved å innføre "vedtaksrabatt" for dem som vedtar en dom innen 14 dager og gi påslag i straffen dersom det fremmes ubegrunnede anker

Datert: 15.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): Saksbehandlingstiden i domstolene er lang og saksrestansene betydelige. I en tid med begrensede ressurser i domstolene er det nødvendig å tenke kreativt for å lette presset på domstolene. Man kan f.eks. innføre en "vedtaksrabatt" for de som vedtar en dom innen 14 dager. Et annet alternativ er å gi et mindre påslag i straffen dersom det fremmes klart ubegrunnede anker i straffesaker.

Hvordan stiller statsråden seg til disse forslagene, og hva vil han gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i domstolene?


Les hele debatten