Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å ta tak i de alvorlige utfordringene på Finnmarkskysten, hvor fiskeindustrien flere steder har ligget nede, arbeidsledigheten har vært landets høyeste og næringslivet mister sitt driftsgrunnlag

Datert: 17.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Fiskeindustrien flere steder på finnmarkskysten har ligget nede i flere år. Arbeidsledigheten i Vardø har i lang tid vært landets høyeste, og ligger rundt 20 pst. Andre deler av næringslivet mister også sitt driftsgrunnlag. Lokalsamfunnet er preget av dyp fortvilelse. Det er gjort mange forsøk på å få i gang aktiviteten. Statlig tilrettelegging er nødvendig.

Når skal Regjeringen ta tak i disse alvorlige utfordringene?


Les hele debatten