Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om det er riktig å forskjellsbehandle potensielle kjøpere ved salget av Haslemoen militærleir, på bakgrunn av at det kan se ut som om man har to forskjellige priser på tilhørende skog

Datert: 18.11.2004
Besvart: 24.11.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med salget av Haslemoen militærleir, kan det se ut som om man har to forskjellige priser på tilhørende skog. Opplysningsvesenets fond kan få kjøpe den for 28 mill. kr, men hvis ikke de kjøper, kan prisen bli drøye 10 mill. kr høyere.

Synes statsråden det er riktig å forskjellsbehandle potensielle kjøpere på denne måten, og vil hun gjøre noe for å få lik pris?


Les hele debatten