Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Om hva som gjøres for å ivareta menneskerettighetene til Tenzin Delek og andre tibetanere som lider overlast pga. kinesiske myndigheters behandling av sivilbefolkningen i Tibet

Datert: 18.11.2004
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 24.11.2004 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Den tibetanske munken Tenzin Delek Rinpoche sitter i fengsel i Lhaza etter at kinesiske myndigheter har dømt ham til døden. Datoen for gjennomføringen av dødsdommen er satt til 2. desember.

Hva gjør utenriksministeren overfor kinesiske myndigheter for å ivareta menneskerettighetene til Tenzin Delek og andre tibetanere som lider overlast pga. kinesiske myndigheters behandling av sivilbefolkningen i Tibet?


Les hele debatten