Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om at trafikkfarlige utenlandske vogntog og lastebiler bidrar til å skape kaos i trafikken, og hvilke informasjons- og kontrolltiltak statsråden vil iverksette for å bedre forholdene

Datert: 24.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Omtrent 75 pst. av veitrafikken fra andre land kommer inn over E6 og E18 gjennom Østfold. Mange trafikkfarlige utenlandske vogntog og lastebiler får fortsette sin ferd på tross av uegnede dekk og mangelfull kjettingutrustning. Dette bidrar til å skape kaos i trafikken. Statens vegvesen kontrollerer kun 10 pst. av vogntogene.

Hvilke informasjons- og kontrolltiltak vil statsråden iverksette slik at forholdene kan bedres?


Les hele debatten