Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Om å endre konsesjonsvilkårene for å redde laksestammen i Mossavassdraget

Datert: 15.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ifølge Direktoratet for naturforvaltning har viktige forutsetninger i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av Mossavassdraget i Nord-Trøndelag vist seg å være uriktige. Reguleringen har medført langt mer alvorlige skader på fiskebestanden enn det konsesjonsstyresmaktene la til grunn. Kompensasjonsgodtgjørelsen har ikke vært tilstrekkelig for å opprettholde laksebestanden, som nå er utrydningstruet.

Ser statsråden for seg at konsesjonsvilkårene kan endres for å redde laksestammen i Mossavassdraget?


Les hele debatten