Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om framtidig bruk og styring av Kongsvinger festning

Datert: 24.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Som et resultat av St.prp. nr. 42 for 2003-2004 ble det for Kongsvinger festning bestemt at det kun skulle være igjen et kommandantskap på 3 stillinger.

Hvor langt har man kommet i denne prosessen, og hvilke tanker har statsråden om fremtidig bruk og styring av denne for festningens brukere og festningen som et viktig nasjonalmonument?


Les hele debatten