Spørretimespørsmål fra Hans Kristian Hogsnes (H) til arbeids- og sosialministeren

Om at det fortsatt ikke er funnet noen løsning på "negativ effekt", som er en konsekvens av dagens samordningsregler mellom folketrygden og tjenestepensjoner i offentlig sektor

Datert: 25.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Hans Kristian Hogsnes (H)

Spørsmål

Hans Kristian Hogsnes (H): "Negativ effekt" er en konsekvens av dagens samordningsregler mellom folketrygden og tjenestepensjoner i offentlig sektor. Enkelte enker vil få redusert samlet utbetalt pensjon fra folketrygden og den offentlige tjenestepensjonsordningen dersom deres egenopptjente tilleggspensjon blir tilstrekkelig høy. Dette oppleves svært urimelig av mange. Saken var oppe til behandling i Stortinget 15. juni 2001. Fortsatt er det ikke funnet noen løsning.

Hvordan vil Regjeringen på denne bakgrunn følge opp saken videre?


Les hele debatten