Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor ikke planarbeidet for prosjektering og utvidelse av havbruksstasjonen Austevoll og forskningsstasjonen i Flødevigen er gjennomført slik det ble forutsatt av Stortinget

Datert: 25.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I St.prp. nr. 1 for 2003-2004 under Fiskeridepartementet står det at "prosjektering av utvidelse av havbruksstasjonen i Austevoll og forskningsstasjonen i Flødevigen vil være fullført i løpet av 2004". I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 2003-2004 gjorde Stortinget ingen endringer av betydning vedrørende proposisjonens innhold på dette området.

Hvorfor er da ikke dette planarbeidet hittil blitt gjennomført slik det stod i St.prp. nr. 1 under Fiskeridepartementet og slik det ble forutsatt av Stortinget?


Les hele debatten