Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om at det i overvåkingspolitiets mappe på en person går fram at han ikke fikk jobb i Norsk Undervannsinstitutt i 1976, bl.a. fordi myndighetene ikke ønsket oppmerksomhet rundt nordsjødykkinga

Datert: 25.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): En person som var aktiv på venstresida i norsk politikk har fått tilgang til si mappe fra overvåkingspolitiet. Her går det fram at han ikke fikk jobb i Norsk Undervannsinstitutt i 1976, bl.a. fordi myndighetene ikke ønsket oppmerksomhet rundt det som foregikk rundt nordsjødykkinga.

Hvorfor var det nødvendig for staten å holde forholdene rundt dykkinga hemmelig, og var det forhold ved dykkinga som en visste var svært uheldig og som ikke tålte offentlighetens lys?


Les hele debatten