Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeri- og kystministeren

Om at EU-kommisjonen vedtok et nytt forslag til havnedirektiv som skal gi rederiene større frihet til å velge hvem som skal laste og losse skipene, og hvorvidt dette vil få virkninger for Norge

Datert: 25.11.2004
Besvart: 01.12.2004 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): EU-kommisjonen vedtok 13. oktober i år et nytt forslag til havnedirektiv som skal gi rederiene større frihet til å velge hvem som skal laste og losse skipene.

Vil et slikt direktiv få virkninger for Norge, og hvordan stiller statsråden seg til direktivet?


Les hele debatten